TR EN

      TR   EN 

Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuzda uygulanan Modern İngilizce Sisteminin amacı dil öğrenmedeki kişisel amaç ne olursa olsun; Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda öğrencilerimizi ileride yer alacakları ulusal platformlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve akademik çalışmalarını yabancı dilde sürdürebilecekleri dünya bireyleri olarak yetiştirmektir.

 • Okulumuzdaki İngilizce öğretmenlerimizle ders içi ve ders dışı eğitim ve iletişim dilimiz % 100 İngilizcedir. Cambridge Üniversitesinden gelen eğitim uzmanları ; Anaokulu,İlkokul ve Ortaokulda uygulanan Modern İngilizce sisteminin öğrencilerimiz üzerinde olumlu ve etkili otomatik öğrenme refleksi geliştirerek; konuşma ve yazma üretim yetilerindeki kaliteyi en üst seviyeye çıkardığını memnuniyetle ifade ettiler.

   

 • Modern Eğitim Koleji’nde İngilizce Dil edinimi her sınıf düzeyinde Input (Edinim) ve Output (Üretim) yol haritasıyla ana okulunda 3 yaşında başlar ve 8.sınıfın sonunda Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B1 derecesinde tamamlanır. Öğrenciler bu süreçte dört dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirirler.

   

 • Tüm sınıflarımızda yoğunlaştırılmış İngilizce dil programıyla öğrencilerin ana diline eşzamanlı, İngilizce dil gelişimleri desteklenir. Bu anlayış bütünsel ve sarmal bir yapı içerisinde tüm sınıf düzeylerinde uygulanmaktadır.

   

 • Native İngilizce öğretmenlerimiz öğrencilerimizi kültürler arası benzerlikler ve farklılıklar üzerinde aydınlatarak, kritik ve üretici düşünme becerilerini geliştirme amaçlı münazara, drama, sunum, hikâye yazma gibi çeşitli aktivitelerle yönlendirerek pratik ve kalıcı dil öğrenimini hedeflemektedir.

   

 • Native İngilizce Öğretmenlerimiz; İngilizce Öğretmenliği branş mezunu ve CELTA-DELTA (Uluslararası İngilizce Öğretmenliği) sertifikalı anaokulu ve ilköğretim tecrübesi olan akademisyen hocalardan oluşmaktadır.