Türkçe English

Yönetim Kurulu Mesajı

Anasayfa >Kurumsal >Yönetim Kurulu Mesajı
Eğitim, sadece bilginin ezberletilmesi değil, bilgiye ulaşacak aklın ve düşünceleri hayata geçirecek iradenin eğitilmesidir.

Felsefesiyle eğitim hayatına başlayan Modern Eğitim Koleji, kitaplardaki bilgileri öğretmenin çok ötesinde bir eğitim anlayışıyla öğrencilerini geleceğe en güçlü şekilde hazırlıyor.

Gelecekte söz sahibi olacak ve geleceğin dünyasını aydınlatacak çocuklarımıza, bireysel yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri ve başarıya dönüştürebilecekleri bir eğitim anlayışının ürünü olan ve içinde özgün dil eğitim modeli MES, Evrensel İnsani Değerler Eğitimi, sporla yaşam, bilim ve sanatın sevgiyle sentezlendiği bir eğitim felsefesi olan Modern Eğitim Konseptini (MEK) sunuyoruz.

Biliyoruz ki çocuklar, medeniyetlerin en değerli yapı taşlarıdır. Atatürk'ün de ifade ettiği gibi eğitimin öncelikli amacının ahlaklı, karakterli, dürüst, muhakemeli ve kararlı bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızın gereği olarak öğrencilerimizi, denemekten korkmayan, araştırmayı seven, inkılapçı, üretken, dünyayı yönetecek lider ruhlu bireyler olarak yetiştirmeyi en büyük misyonumuz olarak görüyoruz.

Modern Eğitim Koleji olarak nitelikli bir okulun tüm gereksinimleriyle donatılmış kampüsümüzde öğrencilerimizi; sosyal, kültürel, duygusal ve akademik gelişimini kapsayan bütünlükçü bir eğitim anlayışıyla hayata hazırlıyor ve modern çağın gereklerine uygun olarak, sormayı ve sorgulamayı bilen, teknolojik okuryazarlığı en üst seviyede bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğretmenliği bir meslekten öte, yaşam felsefesi olarak benimsemiş, mutluluğu ve başarıyı öğrencilerinin başarısı ve mutluluğunda arayan eğitim kadromuzla modern eğitim dünyasında yerimizi aldık. Modern Eğitim Koleji ailesine katılan her öğrenci bizler için yeni ve değerli bir gelecektir. Biliyoruz ki; bir çocuğun geleceği bir ulusun hatta tüm insanlığın kaderi olabilir.