Türkçe English

Modern Eğitim Koleji Anaokulu

Anaokulu
Anasayfa >Okullarımız >Anaokulu >Modern Eğitim Koleji Anaokulu
Modern Eğitim Koleji Anaokulu
Modern Eğitim Koleji Anaokulu

Modern Eğitim Koleji Anaokulu olarak hedefimiz; öğrencilerimizi bireysel farklılıkları benimseyen bir ortamda, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, çağdaş yaşamın getirdiği bilgi, beceri ve değerlerde donatarak, paylaşmayı bilen, katılımcı, sorgulayan, özgüveni gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Bunu sağlarken çocuklarımızın evleri dışında var olan hayatı keşfedecekleri, kendilerini güvende hissedecekleri, sağlıklı bağlanma süreci yaşayabilecekleri ve olumlu ilişkiler kurabilecekleri oyun temelli bir eğitim ortamı sunuyoruz.

Okul öncesi dönemde en üst düzeyde olan merakın çocuğun kalıcı öğrenmesinde önemli bir faktör olduğunu bilerek, çocuklarımızın öğrenme düzeylerine göre özel olarak hazırladığımız görsel, işitsel ve duyusal uyaranlar ile merak duygusunu ve öğrenme isteklerini destekliyoruz. Öğrendikleri her şeyi bir sonraki öğrenme süreci için bir alt basamak olarak kullanıyoruz. Müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi, bilişim,satranç ve drama gibi branş  derslerinin yanında atölye derslerimiz ile öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmesini sağlıyoruz.

Alanında uzman deneyimli kadrosu ile hazırlanmış akademik programımız ile, öğrencilerimize hızla değişen iş gücünde kendilerine güçlü bir yer edinmesini sağlayacak temel becerileri kazandırmanın yanı sıra; dil becerileri, problem çözme, hayal gücü, içsel motivasyon ve yaratıcılık gibi becerileri kazandırdığımız disiplinler üstü bir eğitim programıyla destekliyoruz.