Türkçe English

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi

İlkokul
Anasayfa >Okullarımız >İlkokul >Üstün Yeteneklilerin Eğitimi
Üstün Yeteneklilerin Eğitimi

Milli eğitim müfredatından kopmadan alanında uzman öğretmenler tarafından öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ilgi alanlarına göre farklılaştırılmış eğitim uygulanır. Farklı zeka türleri göz önünde bulundurularak öğretim yöntem ve teknikleri çeşitlendirilir. Eğlenceli eğitim ortamlarında çok sayıda metaryelle çalışılır.

Üstün Yetenekli Öğrencilerimiz çeşitli eğitimlerle desteklenir.

Yaratıcı Yazarlık Eğitimi
Yaratıcı Yazarlık Eğitimi

Yaratıcı yazarlık eğitimiyle; öğrencilerin hem kendisini hem bilgisini daha yeterli aktarabilme becerisini kazandırıyor, insan ilişkilerine duygudaşlık yapabilmelerini ve olaylara daha bilinçli bakmalarını amaçlıyoruz.

Deneysel Bilim Dersleri
Deneysel Bilim Dersleri

Çeşitli fizik ve kimya deneyleri ile öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlıyor; gözlem yeteneklerini geliştirmeyi, bilime olan ilgilerini desteklemeyi, geleceğin bilim insanlar olarak görebileceğimiz öğrencileri modern çağın gerekliliklerine uygun olarak desteklemeyi amaçlıyoruz.

Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme Eğitimi
Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme Eğitimi

Görsel sunumlar kullanılarak öğrencilerle sürekli fikir alışverişi yapılan etkinliklerimizde öğrencilerimizin önyargılarını ve tahminlerini ayırt edebilmelerini, fikirlerini geliştirebilmelerini, üretkenliklerini arttırmayı, tek bir olaya çok sayıda bakış açısı ve özgün ürünler oluşturabilmelerini amaçlıyoruz.

Akıl Oyunları Dersleri
Akıl Oyunları Dersleri

Bu ders için özel tasarlanmış atölye ve zengin oyun materyalleri ile öğrencilerin; denge ve oran anlayışlarını geliştirmeyi, analitik ve stratejik düşünme becerilerini arttırmayı, mantıksal zekayı ve planlama yeteneklerini güçlendirmeyi, olasılık hesaplama, görsel dikkat, odaklanma-konsantrasyon, bağlantısal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Mekatronik Atölyesi ve Diğer Atölye Eğitimleri
Mekatronik Atölyesi ve Diğer Atölye Eğitimleri

Üstün zekalıların özellikle ilgisini çeken mekatronik atölyesi, öğrencilere mekatronik ve kodlamayı bir arada görme imkanı sunuyor. Elektiriği ve mekaniği anlamlandırmalarına, proje üretmelerine, özgün fikir ve ürün oluşturmalarına olanak sağlıyor. Daha birçok atölye seçenekleri ile üstün zekalı öğrencilerin desteklenmelerini, hobi geliştirmelerini, yaparak-yaşayarak ve devamlı öğrenmelerini sağlıyoruz.

İleri Matematik Dersleri
İleri Matematik Dersleri

Bu ders ile öğrencilerimizin matematik ve geometri alanlarındaki becerilerinde; problem çözme yetilerini arttırmayı ve kendi hızlarında ilerlemelerini sağlıyoruz.