Türkçe English

Eğitim Modelimiz

İlkokul
Anasayfa >Okullarımız >İlkokul >Eğitim Modelimiz

"Bizler; öğrencilerin akademik anlamda bilgi, beceri ve anlayış sahibi olmalarını istemenin yanı sıra onların iyi bir karakter sahibi olmalarını da hedeflemekteyiz..."

Profesyonel eğitim kadrosu tecrübesi ve meslek aşkıyla öğrencilerini sevgi ile geleceğe hazırlar…

Modern Eğitim öğrencilerinin öncelikle anadilini iyi kullanabilen ve koruyan bireyler olmaları önemsenir. Kendilerini en doğru şekilde ifade etmeleri için drama, şiir, yaratıcı yazım çalışmaları ve sunum teknikleriyle dil gelişimleri desteklenir.

Modern Eğitim Okulları, öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği sahne gösterileri ile onlara toplum önünde kendini ifade etme, özgüven kazanma ve beden dilini doğru kullanma becerileri kazandırır. MEB programına uygun serbest etkinlik dersleri düşünme becerileri, akıl oyunları, üretkenlik, görsel algı dersleri ile yeteneklerin geliştirilmesi sağlanır.

Zeka ve akıl oyunları bu ders için özel tasarlanmış atölye ve zengin oyun materyalleri ile öğrencilere; dikkat geliştirme, olasılıkları hesaplama, hızlı karar verme, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırılır.

Görsel sanatlar ve müzik dallarında yapılan sanat etkinliklerinde öğrenciler; yetenekleri doğrultusunda resim, seramik, ebru, yağlı boyama, tezhip, gitar, piyano, keman, gitar, çalışmalarına katılırlar.

Profesyonel eğitim kadrosu tecrübesi ve meslek aşkıyla öğrencilerini sevgi ile geleceğe hazırlar…

Kitap okumak, analitik düşüncenin gelişimindeki en önemli basamaklardan biridir. Öğrencilerin yaşamlarında kitap okuma alışkanlığının oluşturulması adına Modern Eğitim Koleji'nde her günün ilk 15 dakikasını kitap okuma rutinimize ayırıyoruz. Ayrıca kitap okumayı sınıfın dışına taşıyoruz. Okulun iç alanlarında ve bahçe de kitap okuma ortamları ile destekliyoruz.

Hayat Bilgisi temalarımızda;

  • Öz Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme) becerisini,
  • Problem Çözme becerisini, (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini,
  • Araştırma becerisini ve girişimcilik becerisini,
  • Kaynakları Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini,
  • Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini,

Geliştirmeye yönelik  (1.Soru-cevap, 2.Anlatım,3.Drama, 4. Görsel okuma, 5. Eğitsel Oyun) gibi yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

Doğal dünyanın biyolojik, kimyasal, fiziksel yönlerinin ve bu yönler arasındaki ilişkiyi keşfetme,
Dünyayı bilimsel açıdan değerlendirebilme ve bilinçli olmalarını sağlama,
Merakı ve yaratıcılığı özendirme ve dünyayı anlamasına yardımcı olma,
Sadece bilimin içinde değil hayatın birçok alanında aktif katılımlı deneyimi ve sorgulamayı teşvik ederek bilgili ve sorumlu kararlar vermelerini sağlama,
Sosyal Bilgiler, merakı özendirir, hızla değişen dünyanın anlaşılmasını sağlar,
Öğrencileri kendileri, başkaları ve giderek daha küresel hale gelen toplumdaki yerleri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmelerini hedefler,
Öğrencilerin kendi kişisel ve kültürel kimliklerini anlamalarını hedefler,
Öğrencileri başkalarının farklılıklarıyla birlikte haklı olabileceklerini anlamaya yönlendirir.
Öğrencilerin derslerine, okullarına, topluma ve dünyaya etkin biçimde katılmaları için gerekli olan becerileri ve bilgiyi edinmelerini sağlar.