Türkçe English

Müzik

Anaokulu

"Müzik, yaşamın bir parçası değil kendisidir. Yani "Hayat Müziktir" Müzik ile alakası olan tek varlık, insandır. Müziksiz bir hayat da zaten mevcut değildir."

Mustafa Kemal Atatürk    

Müzikal yetenekleri keşfediyoruz...
Müzikal yetenekleri keşfediyoruz...

Müziğin önemini müzikli oyunlarla kavratıyor, çocuğun müzikal yeteneğini geliştirmek için gereken ritim ve ses çalışmaları yapıyoruz.

Yorumlama, Yaratıcılık ve Düşünme Sistemini Geliştirme...
Yorumlama, Yaratıcılık ve Düşünme Sistemini Geliştirme...

Müzik; kavram ve değerlerin çocuğa kazandırılmasında en etkili yollardan biridir. Okul öncesinde verilen müzik eğitimi, yaşamı algılama, yorumlama, yaratıcılık ve düşünme sistemini geliştirme konularında çocuğa büyük katkılar sağlar.

Müzikle beslenen toplu çalışmalar, çocuğa;
Grup çalışması
Düzenli ve disiplinli çalışma
Çevresine uyum sağlama
Birlik içinde mutlu yaşama
Alışkanlıkları kazandırır ve sosyalleşme sürecine yardımcı olur.